Latince Günlüğüm 15

16 Eylül 2017   Ne yaptım?   1) Ben/sen/o/biz/siz/onlar’ın geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamandaki çekimlerini öğrendim ve ezberledim.   2) Alıştırma olarak 10 fiilin ben/sen/o/biz/siz/onlar çekimlerini yazdım.   3) Latinceden İngilizceye ve İngilizceden Latinceye 35 cümle çevirdim.   Toplam süre: 1 saat 40 dakika

Latince Günlüğüm 14:

15 Eylül 2017   Ne yaptım?   1) Dün yaptıklarımı tekrar ettikten sonra çok önemli bir şeyi, is/ea/id’in (bu/şu) çekimlerini öğrendim. Bu çekimleri önümüzdeki günlerde sık sık tekrar edip ezberlemem gerek.   2) Latinceden İngilizceye ve İngilizceden Latinceye olmak üzere 20’ye yakın cümle çevirdim.   3) Şu ana kadar Benjamin L. D’Ooge klasiği “Latin for […]

Latince Günlüğüm 12:

13 Eylül 2017   Ne yaptım?   1) Bugün başta biraz karmaşık gelen ama kolayca da anlaşılan bir şey öğrendim.   Türkçedeki “ile” örneğin Almancada “mit”tir ve her zaman Dativ’tir. Latincede ise Dativ değil, Ablativ. Bunu ilk gün öğrenmiştim ve Almancadan gelen yılların alışkanlığıyla “ile” gelince hemen Dativ düşünmeyeyim diye bunu o gün aklımda epey […]

Latince Günlüğüm 11

12 Eylül 2017. Önce Latince, sonra da Farsça çalıştım.   Ne yaptım?   1) Dünkü çalışmalarımı tekrar ettim.   2) İyelik zamirlerini öğrendim.   3) Latinceden İngilizce ve Almancaya ve İngilizceden Latinceye 20 cümle çevirdim. Bir örnek:   Amicî tuî miserîs et aegrîs cîbum et pecûniam saepe dant. (Deine Freunde geben den Armen und Kranken […]

Latince Günlüğüm 9:

10 Eylül 2017. 1 saat Farsça çalıştıktan sonra Latinceye başladım.   Ne yaptım?   1) Dün öğrendiklerimi tekrar ettim.   2) Sonu -us, -um ve -a ile biten isimlerin altı halini ezberlemeye devam ettim.   3) Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şey yaptım ve “nauta bonus” örneğinden hareketle farklı kökten gelen isim ve sıfatları bir […]

Latince Günlüğüm 8:

Latince Günlüğüm 8:   9 Eylül 2017.   Sabah 7 ile 8 arası Farsça çalıştıktan sonra saat sekizi çeyrek geçe Latince çalışmaya başladım.   Ne yaptım?   1) Dünkü çalışmalarımı tekrar ettim.   2) Sonu -a (örn. “domina”), – us (“dominus”) ve -um (“pilum”) ile biten isimlerin Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ ve Ablativ çekimlerini ezberlemek […]

Latince Günlüğüm 7:

Bugün 8 Eylül 2017. Üç gündür Latince öğreniyorum. Üç gündür biraz daha mutluyum.   Ne yaptım?   1) Dünkü çalışmalarımı tekrar ettim. (10 dakika)   2) A-çekimli isimlere derinlemesine girdim.   3) Latince söz dizimine çalıştım. Bu dilin sentaksı ile bildiğim Almanca ve İtalyanca gibi dillerin sentaksları arasında benzerlikler kurmaya çalıştım.   Latincede aynı cümle […]

Latince Günlüğüm 6:

Bugün (7 Eylül 2017) Latince çalıştığım ikinci gündü.   Ne yaptım?   1) Dün öğrendiklerimi tekrar ettim.   2) Dün Nominativ, Akkusativ ve Genitiv formları öğrenmiştim. Bugün Dativ ile Ablativ’i öğrendim.   3) Tekil ve çoğul isimlerin Dativ ve Ablativ halde nasıl çekildiğini öğrendim.   4) 2. ve 3. maddelerde öğrendiklerimi pekiştirmek için birçok ismi […]

Latince Günlüğüm 5:

Bugün somut olarak Latince çalışmaya başladığım ilk gündü.   Neler öğrendim?   1) Latin alfabesini öğrendim.   2) Latince harflerin telaffuzunu öğrendim.   3) Bir kelimede hangi hecelerin vurgulanacağını, hangilerinin vurgulanmayacağını öğrendim.   4) Latincenin temel cümle yapısını, söz dizimini öğrendim.   5) Sözcüklerin nasıl çoğul yapıldığını öğrendim.   6) Tekil ve çoğul kelimelerin (Almancadan […]